Wie is wie?

Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen.

Jos Dieleman - Directeur

Ik ben Isabel du Fossé. Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen met veel plezier in groep 1 - 2a.

'Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen'

Juf Isabel, groep 1/2 a

Ik ben Marina Keijmel. Op woensdag en donderdag ben ik de juf van groep 1-2A.

"Elk kind is uniek en telt mee".

Juf Marina groep 1-2A

Ik ben Nele Reynvoet-Ferret. Op woensdag, donderdag en vrijdag werk ik met veel plezier in groep 1 en 2.

In deze klas
Spelen we met elkaar
Luisteren we naar elkaar
Hebben we plezier
Maken we fouten
Zeggen we sorry
En beginnen we opnieuw
Vergeven we
Hebben we lief
Dit is onze klas.

Juf Nele, groep 1/2 b

Hoi, ik ben juf Anja.
Op maandag, dinsdag en woensdag (om de week) geef ik les aan de kleuters in groep 1-2B. Al 40 jaar haal ik heel veel energie uit mijn werk en ik kom ik iedere keer weer met plezier naar
school toe.

Juf Anja groep 1-2B

Mijn naam is Paula Coppens.
Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag in de kleuterklas.
Spelend leren en jezelf mogen zijn staat centraal.

Juf Paula, groep 1-2 C

Juf Louise - groep 1-2C

Ik ben juf Sandra de Ruijsscher.
Op maandag, dinsdag en woensdag geef ik les aan groep 3.
Het mooie van deze groep is dat kinderen een enorme groei doormaken,
van kleuter tot basisschoolleerling. Ik vind het heel bijzonder om dit te mogen
begeleiden en doe dat met veel plezier.
Op donderdag ben ik werkzaam als locatie leider. Naast mijn baan als leerkracht ben ik op deze manier ook betrokken bij alles wat met het "reilen en zeilen" van de school te maken heeft. Een leuke afwisseling, waardoor geen dag hetzelfde is!

juf Sandra - groep 3

Hallo,
Ik ben juf Francien en werk intussen al zo’n 35 jaar in het onderwijs waarvan
bijna 15 jaar in Breskens.
Dit schooljaar werk ik samen met juf Sandra in groep 3 a, op donderdag en vrijdag.
Het werken in het onderwijs doe ik met veel plezier, de kinderen zorgen elke dag weer voor onverwachte humor, vragen en situaties.
Ik wil elke leerling persoonlijke aandacht geven, luisteren naar hun verhaal maar ook de schoolse vaardigheden aanleren, het plezier in leren meegeven en er elk jaar weer een fijn, leerzaam schooljaar van maken.

'Van proberen kun je leren'

Juf Francien - groep 3

Ik geef graag les in de middenbouw.
Ik pleit voor een veilige leeromgeving voor ieder kind waarin plezier maken, vertrouwen in jezelf en een ander, respect hebben voor elkaar en uitdagingen aangaan vooropstaan.

Juf Loes - groep 4B

Juf Maartje - groep 4B

Mijn naam is Raquel van den Broecke en ik werk sinds dit schooljaar met erg veel plezier in groep 4. Ik ben altijd op zoek naar manieren waarop de leerlingen in mijn klas het beste tot leren komen, hierbij streef ik naar een veilig en positieve leeromgeving in de klas!

Juf Raquel, intern begeleider en juf groep 4B

Juf Susanne - groep 4A

Mijn naam is Marianne Verkeste en ben de juf van groep 4B op dinsdag en woensdag.
Ik werk al heel wat jaren met plezier op de OBS.
In onze groep zitten allemaal verschillende kinderen: doel is dat ze tijdens hun schooltijd in een veilige omgeving werken en elkaar respecteren!
We kunnen allemaal van elkaar leren, de kinderen van de juf, maar zeker ook andersom.
We zijn niet alleen maar met het intellect bezig, net zo belangrijk zijn de sociale, culturele, creatieve en motorische activiteiten die in de klas ondernomen worden.
Ik hoop dat ik dit tot tevredenheid van leerlingen en ouders kan waarmaken.

Juf Marianne - groep 4A

Met heel veel plezier geef ik dit schooljaar les aan groep 5.
Het is voor mij belangrijk dat kinderen ontdekken wie ze zijn en leren wat hun talenten zijn. Dat ze gestimuleerd worden om die talenten te ontwikkelen en dat ze erkend en geaccepteerd worden om wie ze zijn en waar ze goed in zijn.
De kinderen moeten zich veilig voelen in de klas en op school, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van hun mogelijkheden.

Meester Ab - groep 5

Ik ben juf Laurie en sinds 2016 werkzaam bij ons op school. Daarvoor heb ik jarenlang gewoond en lesgegeven in België. Vanuit mijn achtergrond als leerkracht op de Vrije School (steinerpedagogie) geloof ik erin dat kinderen het beste leren vanuit beweging en ervaringsgericht. Ik probeer dan ook in mijn klas op een speelse en creatieve manier met de lesstof om te gaan. Kinderen worden gestimuleerd eigenaar te zijn van hun werk en hun proces tot leren. Vanuit die gedachte gaan we samen in groep 5 en groep 6 op weg naar zelfstandig werken en leren alsook elkaars kwaliteiten kennen en inzetten. Samenwerken vind ik heel belangrijk, alsook samen spelen. Zelf hou ik enorm veel van kunstzinnige vakken en ambachten.

Juf Laurie groep 5-6

Mijn naam is Natasja Schot en sinds 2016 werk ik in Breskens. Ik vind het een heerlijke school en de kinderen zijn heel open en eerlijk. Dit jaar werk ik met veel plezier in groep 6. De kinderen worden in groep 6 zelfstandiger en daar wil ik ze graag in helpen. Ik wil dat ze eigenaar laten worden van hun eigen leerproces. Zorgen dat ze zelf keuzes kunnen maken en dat ze stevig in hun schoenen staan en weten wat ze kunnen.
Dan zijn ze klaar om de wereld buiten Breskens te ontdekken!

Juf Natasja groep 6

Ik ben juf Jodie en sinds 1999 werkzaam op deze school. Ik heb in vrijwel alle groepen gewerkt. Momenteel werk ik met veel plezier in groep 7 . Ik vind het belangrijk dat elk kind zich veilig en geborgen voelt in mijn groep. Dit is de basis om tot leren te komen. Leren vanuit je hart met inzicht in jezelf en begrip voor de ander. Samen groeien, leren, beleven en er een fijn schooljaar van maken.

Juf Jodie - groep 7

Beste ouders en leerlingen,
Mijn naam is Kim Flikweert en ik geef dit schooljaar met veel plezier les aan de kinderen van groep 8.
Zelf heb ik als kind ook op deze school gezeten, waardoor een aantal van de toenmalige leerkrachten nu mijn collega's zijn. In het begin even vreemd, maar al snel heel leuk.
De midden- en bovenbouwleeftijd spreekt mij erg aan, omdat ik het leuk vind om veel respons te krijgen van de kinderen en om ze te leren wat zelfstandiger in de maatschappij te kunnen staan. In deze fase zijn ze erg leergierig en staan ze nog heel dicht bij hun leerkracht. Maar als ze zich veilig en gewaardeerd voelen, durven ze ook veel uitdagingen aan te gaan.
Zelf sta ik ook open voor uitdagingen en wil het maximale uit de kinderen halen. Daarnaast vind ik het erg belangrijk een veilige leeromgeving te creëren voor de kinderen, waarbij ze zich prettig voelen en open staan om zich snel te ontwikkelen.

Juf Kim - groep 8

Meester Jeroen - groep 8

Ik ben Marianne Loete en ik geef les in groep 6 op maandag en groep 8 op vrijdag.
Op dinsdagochtend ben ik op school voor ICT-taken, omdat ik ook ICT-coördinator ben.
Ik vind het een belangrijk, dat kinderen hun eigen talenten en mogelijkheden ontdekken en zoveel mogelijk kennis en vaardigheden op school op doen. Maar ook dat kinderen met plezier naar school komen.

Juf Marianne L - ICT, groep 6 en groep 8

Mijn naam is Ilse de Zeeuw. Op obs Breskens werk ik met zorg als intern begeleider.

'Alles wat je aandacht geeft groeit...'

Interne begeleidster Ilse

Volg je dromen ze weten de weg!

Hoi, mijn naam is Juf Hella en ik spreek mijn waardering uit naar alle kinderen en tieners met wie ik door de jaren heen gespeeld en gewerkt heb.
Ik ben dankbaar voor hun moed, humor, openheid, oprechtheid en spontaniteit, want daardoor heb ik geleerd naar hen te luisteren, hen te volgen en te vertrouwen op hun aangeboren vermogen om hun veerkracht niet te verliezen!
Openheid is een van de belangrijkste kenmerken van weerbare kinderen.
Ik mag op de OBS Breskens kinderen intern begeleiden en dat doe ik met veel plezier!

Juf Hella - intern begeleidster

Degene die valt en weer opstaat is zoveel sterker dan degene die nooit gevallen is.

Gymmeester Frans

Op dinsdag en vrijdag verzorg ik de administratie.

Karin - administratie