Wie is wie?

Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen.

Jos Dieleman - Directeur

Ik ben Isabel du Fossé. Ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen met veel plezier in groep 1 - 2a.

'Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen'

Juf Isabel, groep 1/2 a

Juf Louise - groep 1-2A en groep 3B

Ik ben Marina Keijmel. Op maandag en dinsdag ben ik de juf van groep 1-2B.

"Elk kind is uniek en telt mee".

Juf Marina groep 1-2B

Ik ben Nele Reynvoet-Ferret. Op woensdag, donderdag en vrijdag werk ik met veel plezier in groep 1 en 2.

In deze klas
Spelen we met elkaar
Luisteren we naar elkaar
Hebben we plezier
Maken we fouten
Zeggen we sorry
En beginnen we opnieuw
Vergeven we
Hebben we lief
Dit is onze klas.

Juf Nele, groep 1/2 b

Mijn naam is Paula Coppens.
Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag in de kleuterklas.
Spelend leren en jezelf mogen zijn staat centraal.

Juf Paula, groep 1-2 C

Hoi allemaal, ik ben juf Susanne en ik werk met veel plezier op deze school.
Op maandag ben ik te vinden in groep 7 en op donderdag en vrijdag in groep 1-2.
Twee verschillende groepen, maar allebei ontzettend leuk! Ik word blij van een positieve instelling en ik vind het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in de school en in de klas.

Juf Susanne - groep 1 -2 C en groep 7B

Ik ben juf Sandra de Ruijsscher.
Op maandag, dinsdag en woensdag geef ik les aan groep 3.
Het mooie van deze groep is dat kinderen een enorme groei doormaken,
van kleuter tot basisschoolleerling. Ik vind het heel bijzonder om dit te mogen
begeleiden en doe dat met veel plezier.
Op donderdag ben ik werkzaam als locatie leider. Naast mijn baan als leerkracht ben ik op deze manier ook betrokken bij alles wat met het "reilen en zeilen" van de school te maken heeft. Een leuke afwisseling, waardoor geen dag hetzelfde is!

juf Sandra - groep 3A

Hallo,
Ik ben juf Francien en werk intussen al zo’n 35 jaar in het onderwijs waarvan
bijna 15 jaar in Breskens.
Dit schooljaar werk ik samen met juf Sandra in groep 3 a, op donderdag en vrijdag.
Het werken in het onderwijs doe ik met veel plezier, de kinderen zorgen elke dag weer voor onverwachte humor, vragen en situaties.
Ik wil elke leerling persoonlijke aandacht geven, luisteren naar hun verhaal maar ook de schoolse vaardigheden aanleren, het plezier in leren meegeven en er elk jaar weer een fijn, leerzaam schooljaar van maken.

'Van proberen kun je leren'

Juf Francien - groep 3A

Ik geef graag les in de middenbouw.
Ik pleit voor een veilige leeromgeving voor ieder kind waarin plezier maken, vertrouwen in jezelf en een ander, respect hebben voor elkaar en uitdagingen aangaan vooropstaan.

Juf Loes - groep 3B

Hoi, ik ben juf Anja. Op woensdag ben ik de RT juf van de kinderen in de onderbouw.
Op donderdag geef ik les aan de kleuters in groep 1-2A en op vrijdag sta ik in groep 3B.
Al 40 jaar haal ik heel veel energie uit mijn werk en ik kom ik iedere keer weer met plezier naar
school toe.

Juf Anja groep 1-2A, groep 3B en Remedial Teaching

Beste ouders en leerlingen,
Mijn naam is Kim Flikweert en ik geef dit schooljaar met veel plezier les aan de kinderen van groep 7.
Zelf heb ik als kind ook op deze school gezeten, waardoor een aantal van de toenmalige leerkrachten nu mijn collega's zijn. In het begin even vreemd, maar al snel heel leuk.
De midden- en bovenbouwleeftijd spreekt mij erg aan, omdat ik het leuk vind om veel respons te krijgen van de kinderen en om ze te leren wat zelfstandiger in de maatschappij te kunnen staan. In deze fase zijn ze erg leergierig en staan ze nog heel dicht bij hun leerkracht. Maar als ze zich veilig en gewaardeerd voelen, durven ze ook veel uitdagingen aan te gaan.
Zelf sta ik ook open voor uitdagingen en wil het maximale uit de kinderen halen. Daarnaast vind ik het erg belangrijk een veilige leeromgeving te creëren voor de kinderen, waarbij ze zich prettig voelen en open staan om zich snel te ontwikkelen.

Juf Kim - groep 4

Mijn naam is Raquel van den Broecke en ik werk sinds dit schooljaar met erg veel plezier in groep 4, ook vervang ik regelmatig andere leerkrachten als dit nodig is. Ik ben altijd op zoek naar manieren waarop de leerlingen in mijn klas het beste tot leren komen, hierbij streef ik naar een veilig en positieve leeromgeving in de klas!

Juf Raquel, groep 4

Ik ben Marianne Loete en ik geef les in groep 4-5 op maandag en dinsdag.
Op woensdag ben ik op school voor ICT-taken, omdat ik ook ICT-coördinator ben.
Ik vind het een belangrijk, dat kinderen hun eigen talenten en mogelijkheden ontdekken en zoveel mogelijk kennis en vaardigheden op school op doen. Maar ook dat kinderen met plezier naar school komen.

Juf Marianne L - ICT, groep 4-5

Mijn naam is Marianne Verkeste en ben de juf van groep 4 en 5.
Ik werk al heel wat jaren met plezier op de OBS.
In onze groep zitten allemaal verschillende kinderen: doel is dat ze tijdens hun schooltijd in een veilige omgeving werken en elkaar respecteren!
We kunnen allemaal van elkaar leren, de kinderen van de juf, maar zeker ook andersom.
We zijn niet alleen maar met het intellect bezig, net zo belangrijk zijn de sociale, culturele, creatieve en motorische activiteiten die in de klas ondernomen worden.
Ik hoop dat ik dit tot tevredenheid van leerlingen en ouders kan waarmaken.

Juf Marianne - groep 4A

Ik ben juf Laurie en sinds 2016 werkzaam bij ons op school. Daarvoor heb ik jarenlang gewoond en lesgegeven in België. Vanuit mijn achtergrond als leerkracht op de Vrije School (steinerpedagogie) geloof ik erin dat kinderen het beste leren vanuit beweging en ervaringsgericht. Ik probeer dan ook in mijn klas op een speelse en creatieve manier met de lesstof om te gaan. Kinderen worden gestimuleerd eigenaar te zijn van hun werk en hun proces tot leren. Vanuit die gedachte gaan we samen in groep 5 op weg naar zelfstandig werken en leren alsook elkaars kwaliteiten kennen en inzetten. Samenwerken vind ik heel belangrijk, alsook samen spelen. Zelf hou ik enorm veel van kunstzinnige vakken en ambachten.

Juf Laurie groep 5

Ik ben juf Jodie en sinds 1999 werkzaam op deze school. Ik heb in vrijwel alle groepen gewerkt. Momenteel werk ik met veel plezier in groep 6 . Ik vind het belangrijk dat elk kind zich veilig en geborgen voelt in mijn groep. Dit is de basis om tot leren te komen. Leren vanuit je hart met inzicht in jezelf en begrip voor de ander. Samen groeien, leren, beleven en er een fijn schooljaar van maken.

Juf Jodie groep 6

Met heel veel plezier geef ik dit schooljaar les aan groep 7.
Het is voor mij belangrijk dat kinderen ontdekken wie ze zijn en leren wat hun talenten zijn. Dat ze gestimuleerd worden om die talenten te ontwikkelen en dat ze erkend en geaccepteerd worden om wie ze zijn en waar ze goed in zijn.
De kinderen moeten zich veilig voelen in de klas en op school, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van hun mogelijkheden.

Meester Ab - groep 7A

Mijn naam is Natasja Schot en sinds 2016 werk ik in Breskens. Ik vind het een heerlijke school en de kinderen zijn heel open en eerlijk. Dit jaar werk ik met veel plezier in groep 7. De kinderen worden in groep 7 en 8 zelfstandiger en daar wil ik ze graag in helpen. Ik wil dat ze eigenaar laten worden van hun eigen leerproces. Zorgen dat ze zelf keuzes kunnen maken en dat ze stevig in hun schoenen staan en weten wat ze kunnen.
Dan zijn ze klaar om de wereld buiten Breskens te ontdekken!

Juf Natasja groep 7B

Meester Jeroen - groep 8

Volg je dromen ze weten de weg!

Hoi, mijn naam is Juf Hella en ik spreek mijn waardering uit naar alle kinderen en tieners met wie ik door de jaren heen gespeeld en gewerkt heb.
Ik ben dankbaar voor hun moed, humor, openheid, oprechtheid en spontaniteit, want daardoor heb ik geleerd naar hen te luisteren, hen te volgen en te vertrouwen op hun aangeboren vermogen om hun veerkracht niet te verliezen!
Openheid is een van de belangrijkste kenmerken van weerbare kinderen.
Ik mag op de OBS Breskens kinderen intern begeleiden en dat doe ik met veel plezier!

Juf Hella - intern begeleidster

Mijn naam is Bart Kerste. Ik doe de interne begeleiding op obs Breskens voor de groepen 5 t/m 8 op woensdag en donderdag.

'Soms zijn er wel eens vragen. Dan ga ik graag met onze leerlingen, ouders en leerkrachten op zoek naar oplossingen. We zetten dan in samenspraak een weg uit die we samen belopen.'

Intern begeleider Bart

Mijn naam is Ilse de Zeeuw. Op obs Breskens werk ik met zorg als intern begeleider.

'Alles wat je aandacht geeft groeit...'

Interne begeleidster Ilse

''Mijn naam is Maartje de Smit. Dit jaar val ik in als juf op de school in Breskens. Als juf vind ik het belangrijk dat ieder kind zich welkom voelt, dat ieder kind het gevoel heeft gehoord te worden en het gevoel ervaart er te mogen zijn. Daarnaast vind ik een positieve sfeer in de klas erg belangrijk. Een positieve sfeer werkt door in alles; hard werken, plezier hebben, respect hebben voor elkaar, zelfvertrouwen, elkaar helpen, het kijken naar kansen en mogelijkheden, noem maar op...
Ik heb het ontzettend naar mijn zin in Breskens, voelde me hier vanaf het eerste moment enorm welkom en hoop hier nog lang te mogen blijven werken!''

Juf Maartje, vervangster

Degene die valt en weer opstaat is zoveel sterker dan degene die nooit gevallen is.

Gymmeester Frans

Op dinsdag en vrijdag verzorg ik de administratie.

Karin - administratie