Wie is wie?

Juf Susanne - groep 1-2C en groep 7B

Juf Louise - groep 1-2A en groep 3B

Juf Laurie groep 5

Ik ben Anja van Loon , ik geef les aan groep 3-4. Ik vind het belangrijk om kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden. Waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen en leren samenwerken.

Juf Anja groep 3/4

Dit schooljaar werk ik op donderdag en vrijdag in groep 3a.

Juf Francien groep 3a

"Het is leuk om dingen niet te kunnen, want dan kan je iets nieuws leren"

Juf Natasja groep 8b

Ik doe de administratie op donderdag en vrijdag.

Ina, administratie

Mijn naam is Bart Kerste. Ik doe de interne begeleiding op obs Breskens voor de groepen 5 t/m 8 op woensdag en donderdag.

'Soms zijn er wel eens vragen. Dan ga ik graag met onze leerlingen, ouders en leerkrachten op zoek naar oplossingen. We zetten dan in samenspraak een weg uit die we samen belopen.'

Interne begeleider Bart

Mijn naam is Ilse Vinjé - de Zeeuw. Op obs Breskens werk ik met zorg als intern begeleider voor de groepen 1 t/m 4. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.

'Alles wat je aandacht geeft groeit...'

Interne begeleider Ilse

OBS Breskens Gymles

Ik ben Nele Reynvoet-Ferret. Op woensdag, donderdag en vrijdag werk ik met veel plezier in groep 1 en 2.
"In deze klas
Spelen we met elkaar
Luisteren we naar elkaar
Hebben we plezier
Maken we fouten
Zeggen we sorry
En beginnen we opnieuw
Vergeven we
Hebben we lief
Dit is onze klas."

Juf Nele, groep 1/2 b

Ik ben Isabel de Vos - du Fossé. Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag met veel plezier in groep 1 - 2.

'Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen'

Juf Isabel, groep 1/2 a

Els de Meester Directeur OBS Breskens

Onderwijs aan kinderen is en blijft boeiend. Ze blijven me elke dag verrassen.

Els de Meester - Directeur

Frans de Boevere Gymleraar OBS Breskens

Degene die valt en weer opstaat
Is zoveel sterker dan degene die nooit gevallen is.

Gymmeester Frans

Meester Jeroen groep 6b

Met heel veel plezier geef ik dit schooljaar les aan groep 8.
Het is voor mij belangrijk dat kinderen leren wie ze zijn, wat hun talenten zijn zodat ze gestimuleerd worden om die talenten te ontwikkelen, dat ze erkend en geaccepteerd worden om wie ze zijn en waar ze goed in zijn.
De kinderen moeten zich veilig voelen in de klas en op school, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van hun mogelijkheden.
..................................

Meester Ab groep 8a

Ik ben juf Jodie en sinds 1999 werkzaam op deze school. Ik heb in alle groepen gewerkt. Momenteel werk ik met veel plezier in groep 6 . Ik vind het belangrijk dat elk kind zich veilig en geborgen voelt in mijn groep. Dit is de basis om tot leren te komen. Leren vanuit je hart met inzicht in jezelf en begrip voor de ander. Samen groeien, leren, beleven en er een fijn schooljaar van maken.

Juf Jodie groep 6a

Ik ben Marianne Loete en ik geef les aan groep 4 en 6. Ik ben bijna 30 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik ben begonnen als kleuterleidster, maar ik werk nu alweer 15 jaar in de middenbouw.
Ik vind het leuk om kinderen te motiveren, te inspireren en te laten ontdekken.

Juf Marianne L ICT, groep 4a en groep 6a

Mijn naam is Marianne Verkeste - van de Waeter.
Ik ben juf in groep 4.
Ik werk 4 dagen per week, meester Jan komt op maandag in de klas.
Samen gaan wij de uitdaging aan, om er dit jaar voor iedereen een leerzaam, plezierig jaar van te maken.

.

Juf Marianne, groep 4a

Beste ouders en leerlingen,

Mijn naam is Kim Flikweert en ik geef dit schooljaar met veel plezier les aan de kinderen van groep 7.

Zelf heb ik als kind ook op deze school gezeten, waardoor een aantal van de toenmalige leerkrachten nu mijn collega's zijn. In het begin even vreemd, maar al snel heel leuk.

De midden- en bovenbouwleeftijd spreekt mij erg aan, omdat ik het leuk vind om veel respons te krijgen van de kinderen en om ze te leren wat zelfstandiger in de maatschappij te kunnen staan. In deze fase zijn ze erg leergierig en staan ze nog heel dicht bij hun leerkracht. Maar als ze zich veilig en gewaardeerd voelen, durven ze ook veel uitdagingen aan te gaan.

Zelf sta ik ook open voor uitdagingen en wil het maximale uit de kinderen halen. Daarnaast vind ik het erg belangrijk een veilige leeromgeving te creëren voor de kinderen, waarbij ze zich prettig voelen en open staan om zich snel te ontwikkelen.

.

Juf Kim, groep 7a

Ik geef graag les in de middenbouw.
Kinderen leren lezen, rekenen en schrijven is natuurlijk erg belangrijk, maar in een schoolomgeving waarin een kind zich veilig voelt ontwikkelt hij/zij zich het best. Daarom besteed ik in mijn onderwijs ook veel aandacht aan het pedagogische klimaat.

Ik vind het belangrijk om mezelf naast het lesgeven te blijven ontwikkelen. Daarom volg ik op dit moment de opleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Ik kan dan nog beter differentiëren in de gymlessen, zodat elke leerling zich ook in de gymles kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau.

.

Juf Loes, groep 3/4

Kinderen kunnen zich alleen goed ontwikkelen als ze zich veilig en prettig voelen in hun schoolomgeving.

Daarom leren en spelen we samen met veel plezier en respect voor elkaar!

juf Sandra de Ruijsscher groep 3a

Ik ben Marina Keijmel. Ik geef met veel plezier les aan groep 1-2.
Alle kinderen zijn uniek en tellen mee.

Juf Marina groep 1/2b

Mijn naam is Paula Coppens, In mijn klas probeer ik de kinderen zoveel mogelijk structuur en veiligheid te bieden. Dit in een leeromgeving die vooral vrolijkheid uitstraalt.

Juf Paula, groep 1/2 c