Welkom

Wij zijn een openbare school en vallen onder het bestuur van de Stichting Escaldascholen. We verblijven inmiddels een aantal jaren MFC De Korre, in de wijk Ghistelkerke. In dit gebouw zijn tevens de Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, de Buitenschoolse Opvang, de Tussenschoolse Opvang, de bibliotheek, het CJG (jeugdarts en jeugdverpleegkundige), het dorpshuis en een gymzaal gevestigd.

Binnen OBS Breskens werken we vanuit een warme, veilige omgeving met moderne ICT middelen en werkwijzen aan de optimale ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid van kinderen. We willen kinderen helpen de wereld te ontdekken en zich er verantwoordelijk voor te voelen.

Daarnaast organiseren we regelmatig gezamenlijke activiteiten met de kinderopvang en de peuterspeelzaal in het kader van VVE.

Met de bibliotheek wordt nauw samengewerkt binnen het project ‘De Bibliotheek op School’. Meer informatie over onze school kunt u op deze website lezen. Mocht u als ouder nieuwsgierig geworden zijn en uw kind willen aanmelden, neem dan contact op, telefonisch of via de mail.

Els de Meester Directeur OBS Breskens
Els de Meester, Directeur

Telefoonnummer: 0117-381678
Email: obsbres@zeelandnet.nl

Aanwezigheid intern begeleiders: maandag t/m donderdag.

Zij zijn te bereiken op telefoonnummer:  0117-380083

Ziek/afwezig melden kan op onderstaand mailadres met vermelding van de reden van afwezigheid: obsbreskens.absenten@gmail.com