Veiligheid en school

Op OBS Breskens De Zeemeeuw geven we onderwijs in een veilige omgeving, waarbinnen ieder kind de ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

We bieden de kinderen een veilig pedagogisch klimaat. De leerkrachten zorgen ervoor dat  de kinderen zich gehoord en gezien voelen. Dit doen we o.a. door de kinderen persoonlijk te begroeten bij het binnenkomen in de klas. Daarnaast zorgen, samen met de kinderen opgestelde, regels en afspraken voor een veilige sfeer in de groep.

Ook maken we met de kinderen afspraken over respectvol omgaan met elkaar en met elkaars eigendommen. Hierover worden afspraken gemaakt op groepsniveau en op schoolniveau.

Dit gaat echter niet altijd vanzelf. Wij zullen het de kinderen moeten leren.

En gaat het eens mis…, dan lossen we het samen op.

Ook voor de teamleden geldt dat zij hun werk pas goed kunnen doen als ze zich veilig voelen, zich kwetsbaar op durven stellen en zich gezien en gehoord voelen.

Ook mogen zij fouten maken en kunnen zij worden aangesproken op taken en verantwoordelijkheden.

Via de link kunt u ons veiligheidsplan lezen, waarin tevens het pestprotocol is opgenomen.

Veiligheidsplan OBS Breskens