Schoolplan 2019-2023

Beste ouders,

Via de link komt u bij ons schoolplan voor de komende 4 jaar. Als u meer wilt weten over onze visie, onze missie, onze interne en externe analyse en over de doelen waaraan we de komende 4 jaar willen werken, lees dan vooral hoofdstuk 2.

Schoolplan 2019-2023 1