Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad die actief meedenkt over ons beleid. Zij denken mee, beslissen mee en adviseren. Als u als ouder vragen heeft over beleid t.a.v. veiligheid, oudercontacten, onderwijskwaliteit, dan kunt u terecht bij de medezeggenschapsraad. Met vragen over uw kind kunt u bij de leerkracht terecht.

Oudergeleding mr

Saskia de Koning ( voorzitter )                                                                                                                                    Michel van de Velde
Letty Witterick                                                                                                                                                              Jennifer Heijenrath           
Tina de Rijbel

Personeelsgeleding mr:

Jeroen Helfferich                                                                                                                                                      Natasja Schot
Marianne Verkeste                                                                                                                                                       Laurie Brusseel

 

Vragen en tips ter bespreking in de mr kunt u kenbaar maken via het volgende mailadres:

obsbreskens.mr@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden Medezeggenschapsraad

(o)
)

Bereikbaarheid MR

email: obsbreskens.mr@gmail.com

Telefonisch: 06-30720742 (secretaris, Renée Hoyset)

Heeft u vragen, laat gerust een reactie achter!