Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad die actief meedenkt over ons beleid. Zij denken mee, beslissen mee en adviseren. Als u als ouder vragen heeft over beleid t.a.v. veiligheid, oudercontacten, onderwijskwaliteit, dan kunt u terecht bij de medezeggenschapsraad. Met vragen over uw kind kunt u bij de leerkracht terecht.

Oudergeleding MR

Michel van de Velde

Letty Witterick

Jennifer Heijenrath

Tina de Rijbel

Personeelsgeleding MR:

Natasja Schot-Zandburg

Laurie Brusseel

Loes Arends-de Koeijer

Susanne Gerritsen

Vragen en tips ter bespreking in de MR kunt u kenbaar maken via het volgende mailadres:

obsbreskens.mr@gmail.com

 

Leden Medezeggenschapsraad

(o)
)

Bereikbaarheid MR

email: obsbreskens.mr@gmail.com

Telefonisch: 06-30720742 (secretaris, Renée Hoyset)

Heeft u vragen, laat gerust een reactie achter!