Keuze HVO/Godsdienst

Humanistisch vormings onderwijs en godsdienstonderwijs.

Onze school is een openbare school. Dat betekent o.a. dat er kinderen van verschillende gezindten bij ons op school zitten. Kinderen worden daarom in de gelegenheid gesteld om godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs te volgen vanaf groep 3. Deze lessen zijn niet verplicht, maar u kunt elk jaar als ouder aangeven wat u voor uw kind wenst. Als uw kind niet deelneemt aan één van deze lessen, dan blijft het bij de leerkracht in de groep. De kinderen krijgen op dat moment geen instructielessen.

Op dinsdag worden de lessen in de groepen 3-8 verzorgd door Denise Mets (HVO).  De godsdienstlessen worden dinsdagochtend verzorgt door Els van der Maas en dinsdagmiddag door Rini Heijwegen.

De godsdienstleerkrachten verzorgen met hun leerlingen en in samenwerking met de SOW kerk een kerstvolkszang in de kerk waarbij iedereen uit het dorp welkom is.