Inspectierapport 2018

Inspectiebezoek OBS Breskens De Zeemeeuw

Beste ouders/verzorgers,

In augustus-september 2018 heeft de Stichting Escaldascholen en onze school inspectiebezoek gehad in het kader van het vierjaarlijks onderzoek.

De inspectie heeft het toezicht veranderd. Ze letten op de wettelijke vereisten maar gaan nog verder. De inspectie wilt ook weten of een school beleid voert en welke rol het bestuur daarbij heeft.

We zijn erg blij met de waardering van ons werk door de inspectie van het onderwijs. Op alle onderdelen voldoen we aan de wettelijke eisen. De inspectie waardeert bovendien onze kwaliteitscultuur als goed.

Zij zien dat we alle middelen, binnen de financiële mogelijkheden van de Stichting, inzetten om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden tot eind groep 8. Daarnaast hebben ze ook gezien dat we volop in ontwikkeling blijven op het gebied van pedagogisch en didactisch handelen.

Onze uitgangspunt is en blijft dat we zoveel mogelijk leerlingen goed passend onderwijs willen bieden en we zullen daar onze uiterste best voor blijven doen.

Het volledige rapport kunt u via onderstaande link inkijken.

Vierjaarlijks_onderzoek_bestuur_en_scholen def.