Aanvraag extra verlof en ziekmelding

Extra verlof (vakantie).

Voor de aanvraag van extra verlof moet u gebruik maken van het aanvraagformulier. Dit formulier kunt u op school halen bij de administratie of u kunt het downloaden van de site. De aanvraag moet minimaal twee weken voorafgaand aan het verlof ingediend zijn bij de directeur. De directeur beslist of het verlof toegekend kan worden.

Extra verlof wordt alleen toegekend als er een werkgeversverklaring aanwezig is, waarin wordt aangegeven dat u als ouder/verzorger geen vakantie op kunt nemen in de schoolvakanties van uw kind. Het extra verlof is dus niet bedoeld als een verlenging van een schoolvakantie.

De laatste week voor de zomervakantie en binnen de eerste twee weken na de zomervakantie mag er geen extra verlof gegeven worden.

Het extra verlof mag maximaal twee weken (10 schooldagen) duren en moet aaneengesloten opgenomen worden. U kunt dus niet tweemaal een week opnemen. Tijdens dit verlof krijgt uw kind huiswerk mee van de leerkracht.

Bijzonder verlof wegens familieomstandigheden

  • bij een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging moet u de directeur uiterlijk twee dagen van tevoren informeren
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of een uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven
  • u kunt hier maximaal tweemaal gebruik van maken en ook hiervoor moet u het formulier invullen

Formulier aanvraag extra verlof, klik hier:

Vakantie – extra verlof

Ziekmelding

Mocht uw kind wegens ziekte of doktersbezoek verhinderd zijn om de school te bezoeken, dan willen wij hiervan voor schooltijd op de hoogte worden gesteld. Dit kan zowel telefonisch , 0117-381678, als via de mail: obsbreskens.absenten@gmail.com Hebben wij geen bericht ontvangen, dan neemt de school tijdens de pauze contact met u op.