Actueel

Beste ouders/verzorgers,

Hier de laatste weekbrief van 2018 met informatie en activiteiten voor de eerste schoolweek in 2019.

Oproep groep 6, juf Jodie

Wilt u de Kerstkaartjes die u ontvangen hebt niet weggooien, maar na de vakantie meegeven met uw kind. Juf Jodie maakt daar volgend jaar Kerst weer placemats van met de kinderen.

Afwezig

Juf Isabel heeft maandag 7 januari en dinsdag 8 januari verhuisverlof . Juf Louise zal haar vervangen.

Els heeft vrijdag 11 januari bapo.

Fruit

De fruitlevering voor 9, 10 en 11 januari is pas in de laatste week van de Kerstvakantie bekend. U ontvangt hierover maandag na de vakantie informatie via de mail.

Langs deze weg willen wij de Plus bedanken voor het schoonmaken van de ananassen!

Studiebijeenkomst

Maandagmiddag na schooltijd hebben de leerkrachten van groep 3 en 4 een studiebijeenkomst betreffende de nieuwe taal-en spellingmethode STAAL .

Cito leerlingvolgsysteem

Maandag 14 januari wordt er in de groepen 2 t/m 8 gestart met de Cito toetsen.

IKC

Dinsdag 8 januari heeft de regiegroep vergadering betreffende het vervolgtraject voor de werkgroepen.

We wensen u allen hele mooie feestdagen en een fijne vakantie.

Team OBS De Zeemeeuw