Actueel

1 oktober tot 12 oktober hebben wij een proefperiode met het continurooster. Voor kinderen en leerkrachten is het even wennen.

Dit schooljaar gaan we extra investeren in ons rekenonderwijs. We werken in groep 3 en 4 met de pilot van de methode Pluspunt 4. In groep 5 t/m 8 werken we dit schooljaar met Pluspunt 3. Pluspunt 4 komt hoogstwaarschijnlijk het volgend schooljaar op de markt en dan maken we met groep 5 t/m 8 de overstap naar deze versie van de methode. Daarnaast volgen we een traject met Lindie de Bont van RPCZ  om  de aanpak van het rekenonderwijs nog beter af te stemmen op de behoeftes van onze kinderen. Lindie biedt de leerkrachten hiertoe extra handvatten.

Ook voor taal en spelling hebben we een nieuwe taal- en spellingmethode: STAAL.

STAAL werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. De spellingresultaten worden verbeterd door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert.

Daarnaast werken de kinderen in het taalgedeelte van de methode o.a. met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal laat kinderen niet schrijven voor de leerkracht, maar maakt taalonderwijs functioneel en realistisch.

Bij de invoering van de methode STAAL zullen we begeleid worden door Mirabella de Vogel van RPCZ.

Groep 4 t/m 8 is gestart met het werken met de chromebooks als leermiddel tijdens de rekenlessen. Marianne L., ICT-er binnen de school, begeleidt dit proces.