Actueel

     Covid – 19
 

Afspraken en regels vanwege het coronavirus

We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en van de PO- raad.

We werken momenteel met een continurooster, het vijf  gelijke dagen rooster. De school gaat vijf dagen tussen 8.20 uur en 8.40 uur aan en tussen 13.50 uur en 14.10 uur uit. Alleen de kleuters zijn op woensdag om 12.00 uur uit.

We hebben inmiddels vier schoolingangen waarover de groepen verdeeld zijn en in het gebouw zijn er looproutes. Daarnaast hanteren we verschillende in-en uitstroomtijden en hebben alle groepen op verschillende tijden pauze.

De kinderen blijven de hele dag bij hun meester of juf, ze leren en eten samen en ze gaan samen naar buiten in de pauze.

De kinderen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, maar wij moeten dat wel. We proberen dat ook zoveel als mogelijk, maar soms is dat lastig, vooral bij de jonge kinderen. Als een kind extra uitleg nodig heeft, ergens mee geholpen moet worden of getroost moet worden, lukt dat niet altijd.

Geregeld handen wassen is een vast onderdeel van de schooldag. Na schooltijd wordt er intensief schoongemaakt door zowel leerkrachten (bijv. spelmateriaal in de onderbouw) als door de vaste schoonmaakploeg van de school.

 

Ziekteverschijnselen

Leerlingen moeten thuis blijven als:

  • ze koorts hebben of andere ( dan enkel neusverkoudheid) Covid-19 gerelateerde klachten
  • de leerling nauw contact heeft gehad met een patiënt met een bevestigde Covid-19 besmetting
  • een huisgenoot van de leerling koorts (38 graden Celsius en hoger) en/of last van benauwdheid heeft.

Leerlingen moeten bij de volgende klachtenthuis blijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn: koorts hebbe, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten.

Als iemand uit het gezin positief getest is dan blijft het hele gezin in quarantaine thuis. Zodra de geteste persoon klachtenvrij is moeten de overige gezinsleden nog tien dagen in quarantaine thuis blijven.

Blijf  vooral gezond!
Team OBS De Zeemeeuw