Actueel

 Weer naar school
We zijn erg blij dat we vanaf 11 mei weer open zijn, weliswaar nog niet volledig maar de meeste kinderen zijn er weer. Niet alleen wij vinden het fijn om weer kinderen te zien en te horen in de school, maar de meeste kinderen vinden het ook weer erg fijn om terug te zijn. Ze hebben de juf en hun klasgenootjes gemist.

Dank je wel!

Allereerst willen wij ouders en kinderen bedanken voor het heel goed naleven en uitvoeren van alle nieuwe “corona” afspraken en regels. Het verloopt allemaal supergoed!

Nieuwe afspraken en regels vanwege het coronavirus

We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en van de PO- raad. De kinderen zijn verdeeld in cohorten (A en B) en komen op vaste dagen naar school. De woensdag wisselen we. De ene week komt cohort A op woensdag naar school en de andere week komt cohort B op woensdag naar school.

We werken momenteel met een continurooster, het vijf  gelijke dagen rooster. De school gaat vijf dagen tussen 8.20 uur en 8.40 uur aan en tussen 13.50 uur en 14.10 uur uit. Alleen de kleuters zijn op woensdag om 12.00 uur uit.

We hebben inmiddels vier schoolingangen waarover de groepen verdeeld zijn en in het gebouw zijn er looproutes. Daarnaast hanteren we verschillende in-en uitstroomtijden en hebben alle groepen op verschillende tijden pauze.

De kinderen blijven de hele dag bij hun meester of juf, ze leren en eten samen en ze gaan samen naar buiten in de pauze.

Eenmaal in de week krijgen ze buiten gymles van meester Frans. We treffen het daarbij met het mooie weer. Ze hebben nog maar één keer naar binnen moeten vluchten vanwege een stortbui.

De kinderen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden, maar wij moeten dat wel. We proberen dat ook zoveel als mogelijk, maar soms is dat lastig, vooral bij de jonge kinderen. Als een kind extra uitleg nodig heeft, ergens mee geholpen moet worden of getroost moet worden, lukt dat niet altijd.

Geregeld handen wassen is een vast onderdeel van de schooldag. Na schooltijd wordt er intensief schoongemaakt door zowel leerkrachten (bijv. spelmateriaal in de onderbouw) als door de vaste schoonmaakploeg van de school.

Noodopvang voor kinderen waarvan ouders in een vitaal beroep werken

Er zitten een aantal kinderen op de noodopvang. Zij zitten tijdens de schooluren in een apart klaslokaal, waar ze onder begeleiding van een leerkracht hun huiswerk kunnen maken. Voor en na schooltijd kunnen deze kinderen naar de noodopvang van de BSO.

Ziekteverschijnselen

Kinderen die één van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden, mogen niet naar school. Zij moeten thuis blijven tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. Bij koorts moeten ze 48 uur koortsvrij zijn.

Maar blijf  vooral gezond!
Team OBS De Zeemeeuw